Za krásu slova

03.02.2014 10:45

Školské kolo súťaže zo SJL (písomný test, prednes pripraveného prejavu, prednes prejavu na vyžrebovanú tému).